• بازدید استاندار فارس از موزه ملی ایران

«محمدهادی ایمانیه» استاندار فارس، ظهر روز دوشنبه ۲۳ آبان با حضور در موزه ملی ایران از موزه ایران‌باستان بازدید کردند.

استاندار با همراهی جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران و سید مؤید محسن نژاد مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با راهنمایی فیروزه سپیدنامه مدیر موزه ایران باستان از آثار محوطه‌های مختلفی چون شهداد، شهرسوخته، جیرفت، مارلیک و … دیدن کرده و با دوره‌های تاریخی و تحولات آن آشنا شدند.

گالری دوره هخامنشی موزه مادر کشور و آثار مرتبط با استان فارس از جمله نقش برجسته بارعام، پیکره داریوش، سرستون سنگی گاومرد و …  با تمرکز ویژه محمد‌هادی ایمانیه در مسیر بازدید ایشان توام بود و لوح‌های زرین و سیمین کاخ آپادانا و نقشه گستره امپراتوری هخامنشیان همراه  با توضیحات رییس کل موزه ملی ایران بسیار مورد توجه استاندار فارس قرار گرفت.

اهدا کتاب معرفی موزه به استاندار فارس پایان بخش این برنامه بازدید بود.

یادآور می شود این دیدار در حاشیه برگزاری نشست مشترک مهندس سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با مجمع نمایندگان استان فارس در صبح روز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ در محل موزه ملی ایران صورت گرفت.

Scroll

ابزار دسترس پذیری