• بازدید رایگان از موزه ملی ایران در روز ۲۲ بهمن

موزه ملی ایران در روز ۲۲ بهمن به صورت رایگان از ساعت ۱۲ تا ۱۸ پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.

Scroll

ابزار دسترس پذیری