• بازدید رییس فرهنگستان هنر و هیات همراه از موزه ملی ایران

روز چهارشنبه ۹ شهریور هیاتی به ریاست بهمن نامور مطلق رییس فرهنگستان هنر از گالری های موزه ایران باستان بازدید کردند. در این بازدید علیرضا اسماعیلی دبیر فرهنگستان، منیزه کنگرانی معاونت پژوهشی، علی تقوی رییس پژوهشکده هنر، عبدالرحیم فیروززاده حوزه ریاست، حسین مهدلو، مدیر روابط عمومی ، میررفیع رییس حراست، محسن سلیمانی رییس موسسه صبا، ناهید عبدی اداره پژوهشی و مسعود ناصری مشاور هنری ریاست فرهنگستان حضور داشتند. در این بازدید چند ساعته جبرییل نوکنده، رییس موزه ملی ایران، فریدون بیگلری معاون فرهنگی موزه ملی و فیروزه سپیدنامه مدیر موزه ایران باستان به معرفی و توضیح آثار به نمایش در آمده در گالریها پرداختند. در این بازدید رییس فرهنگستان هنر بر اهمیت آثار به نمایش در آمده در درک بهتر تاریخ هنر و فرهنگ ایران تاکید کردند و اظهار امیدواری کردند که در سایه همکاری های متقابل بتوان نتایج پژوهشهای جدید بر روی آثار موزه ملی ایران را در سطح عمومی و تخصصی ارایه کرد. جبرییل نوکنده نیز با تاکید بر ظرفیت بالای پژوهشی موزه ملی ایران اظهار داشت که موزه ملی ایران بعنوان موزه مادر کشور آماده است که در راستای وظایف آموزشی و پژوهشی خود، همکاریهای نزدیکتری با فرهنگستان هنر داشته باشد. لازم به ذکر است که پیش از این موزه ملی ایران و فرهنگستان هنر در زمینه انتشارات همکاری های موفقی با یکدیگر داشته اند.

Scroll