• بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه از نمایشگاه‌های موزه ملی ایران
  سخنگوی وزارت امور خارجه از نمایشگاه‌های موزه ملی ایران بازدید کرد.
 چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ آقایان سعید خطیب‌زاده معاون وزیر خارجه، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و علیرضا دلخوش، مدیرکل همکاری‌های فرهنگی وزارت خارجه با همراهی جبرییل نوکنده، رییس کل موزه ملی ایران، فریدون بیگلری معاون فرهنگی و نینا رضایی رییس اداره آموزش این موزه از نمایشگاه‌های “انسان در جستجوی منابع: گزیده آثار معدن‌کاری باستان از موزه معدن آلمان در بوخوم” و “مرگ در نمک، پژوهش‌های باستـان‌شنـاسی در معدن چهرآباد زنجان” بازدید کردند. در این بازدید معاون وزیر خارجه با تاکید بر اهمیت نقش برگزاری این نمایشگاه‌ها در تعاملات و دیپلماسی فرهنگی با سایر کشورها بر آمادگی وزارت امور خارجه جهت تسهیل این مراودات و برگزاری چنین  رویدادهای فرهنگی تاکید کرد.
Scroll