• بازدید وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق از موزه ملی ایران.

حسن ناظم وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق در راس هیئتی یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ از موزه ملی ایران بازدید کرد. هیات عراقی با همراهی محمدعلی کیانی مدیرکل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور مورد استقبال جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران قرار گرفتند. این دیدار از بخش تاریخی موزه ایران باستان آغاز شده و توضیحات ارائه شده توسط فیروزه سپیدنامه مدیر این موزه بسیار مورد توجه مهمانان قرارگرفت. جلوه‌های مشترک فرهنگی دو کشور صاحب پیشینه کهن ایران و عراق در موزه ایران باستان توجه وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق را در پی داشت، از جمله آثار تاریخی و فرهنگی بجای مانده از دوران هخامنشیان که با اشتیاق وی همراه بود.حسن ناظم در انتهای دیدار از موزه ایران باستان در محل نمایشگاه ” لمس تاریخ” ویژه نابینایان حاضر شده و با لمس نمونه های ساخته شده از آثار تاریخی و فرهنگی، این نمایشگاه ویژه را بسیار تحسین برانگیز خواند. در ادامه موزه باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی ایران با حضور کرم میرزایی رییس این موزه، میزبان هیئت بلند مرتبه فرهنگی عراقی بود و در این بخش نیز نسخه های قرآنی حسن ناظم را بسیار مجذوب خود کرد. در پایان این بازدید رئیس کل موزه ملی ایران، مجموعه‌ای از انتشارات موزه ملی را به رسم یادبود به وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق و همراه ایشان اهدا کرد.

Scroll

ابزار دسترس پذیری