• برگزاری نشست تخصصی” مانا و همسایگانش”

برگزاری نشست تخصصی «مانا و همسایگانش» در موزه ملی ایرا
نشست تخصصی «مانا و همسایگانش در بستر باستان‌شناسی عصر آهن غرب ایران» در موزه ملی ایران برگزار می‌شود. روابط عمومی موزه ملی ایران با اعلام این خبر افزود: به مناسبت بازگشت آجرهای مانایی لعابدار بوکان از کشور سوئیس و برگزاری نمایشگاه آن در موزه ملی ایران (۲۳ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)، موزه ماموستا حقیقی بوکان (۲۸ خرداد تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱) و موزه باستان‌شناسی اورمیه (۵ مرداد تا ۱ مهرماه ۱۴۰۱)؛ نشستی تخصصی با حضور سخنرانان زیر برگزار می‌کند:
۱٫ آینده پیوند باستان‌شناسی آشور نو با عصر آهن غرب ایران از منظر دشت پشدر، سخنران: یانوشا کرپنر، استاد دانشگاه مونستر آلمان
۲٫ آینده باستان‌شناسی ماد از چشم‌انداز تپه هگمتانه همدان؛ سخنران: مهرداد ملکزاده، پژوهشکده باستان‌شناسی
۳٫ چشم‌‌انداز پژوهش‌های باستان‌شناسی مانا؛ یوسف حسن‌زاده، رئیس گروه پژوهش موزه ملی ایران
۴٫ اورارتوییان و پارسیان: برخورد نزدیک از نوع چندم؟؛ سخنران: کامیار عبدی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
این نشست ساعت ۱۰ روز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ در سالن نشست موزه ایران باستان برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

Scroll