• برگزاری نشست کاهش خطرات و حفاظت لرزه‌ای اشیا داخل موزه‌ها
سخنرانی بامیغ

به دنبال برگزاری سلسه نشست‌های علمی تخصصی موزه ملی ایران  نشستی  تحت عنوان ” کاهش خطرات و حفاظت لرزه‌ای اشیا داخل موزه‌ها” با سخنرانی علی تارمیغ ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. از تمامی علاقمندان و دوستداران شرکت در این برنامه‌ها دعوت بعمل می‌آید تا در این رویداد فرهنگی شرکت نمایند.

در چکیده این سخنرانی آمده است:

فرهنگ ، به عنوان ارزشمندترین دستاورد انسانی از ابتدای تاریخ تا کنون ، محصول کار گروهی و نتیجه تلاش همه گروه های قومی در دوره های متوالی است. درست همانطور که کلمات نمادین هستند و مفاهیم را به شکل صدا منتقل می کنند ، اشیاء موزه نیز معانی و مفاهیم را از فرهنگ های مختلف منتقل می کنند. زمین لرزه ها نه تنها ساختمان های موزه بلکه نمایشگاه ها و تمام اشیاء نگهداری شده در مخازن را نیز تهدید می کنند. محافظت از میراث ملی کشورها در برابر خطرات ناشی از زمین لرزه ها و اقدامات احتیاطی ویژه در این زمینه بسیار مهم است. با توجه به رفتار دینامیکی اشیاء داخل موزه و ضرورت حفاظت لرزه ای این اشیاء با توجه به مدیریت بحران موزه ، پاسخ لرزه ای اشیاء موزه باید محدود شود تا از آسیب به آنها و سایر آثار باستانی جلوگیری شود. در این سخنرانی توسعه روش ها جهت افزایش مقاومت لرزه ای اشیاء توضیح داده می شود.

علی تارمیغ دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله با موضوع پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بناهای تاریخی از دانشگاه خوارزمی، پژوهشگر دکتری رشته معماری در حوزه حفاظت لرزه ای اشیا داخل موزه ها در دانشگاه استانبول کشور ترکیه می باشد.

 

Scroll

ابزار دسترس پذیری