• تعطیلی موقتی موزه ملی ایران

پست موقت

به آگاهی تمامی بازدیدکنندگان گرامی می‌رساند موزه ملی ایران در تاریخ یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ تا پایان همان‌روز تعطیل و خدمات بازدید نخواهد داشت. همچنین روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ساعت آغاز بازدید ۱۰ صبح خواهد بود.

Scroll

ابزار دسترس پذیری