• خاموش کردن لامپ‌ها و وسایل برقی غیرضروری در احترام به زمین و همراهی با رویداد “ساعت زمین”

موزه ملی ایران شنبه شب چهارم فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۲۳ مارس ۲۰۲۴ همزمان با رویداد “ساعت زمین”، در احترام به زمین و همراهی این اقدام جهانی با خاموش کردن لامپ‌ها و وسایل برقی غیرضروری در ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در این رویداد بین‌المللی شرکت می کند. “ساعت زمین” یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است که طی آن خانواده‌ها، ساختمان های معروف جهان و کسب و کارها از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه ‌در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیک غیر ضروری خود را با هدف احترام به زمین، آگاهی‌بخشی در مورد تغییر اقلیم، نیاز به استفاده محتاطانه و حفظ انرژی خاموش می‌کنند. ساعت زمین موضوعی فراتر از یک خاموشی معمول و فرصتی برای شروع تغییر بهتر در کره زمین و محافظت و بازیابی طبیعت است.

Scroll

ابزار دسترس پذیری