• دهمین نشست از سلسله سخنرانی های علمی گروه حفاظت ایکوم ایران با همیاری موزه ملی ایران برگزار خواهد شد.

دهمین نشست از سلسله سخنرانی های علمی گروه حفاظت ایکوم ایران با همیاری موزه ملی ایران برگزار می گردد:

مرمت جهاز (لنج) بادبانی قدیمی در بندر تاریخی کُنگ

سخنرانان: مهندس ایوب زارعی، شهردار بندر تاریخی کنگ

ناخدا علی بحری (علی حمود)

زمان: شنبه ١٩ بهمن ماه ١٣٩٨، ساعت ١١ تا ١٢

مکان: سالن نشست موزه ایران باستان

لازم به ذکر است شرکت کنندگان گرامی این برنامه می توانند از نمایشگاهانسان و دریا مروری بر هزاران سالارتباط انسان و دریا در ایرانبازدید نمایند.

Scroll