• دوره آموزشی فنون روایتگری در موزه‌ها در موزه ملی ایران برگزار شد

دوره آموزشی فنون روایتگری در موزه‌ها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در سالن نشست ایران باستان با تدریس رضا دبیرنژاد معاون فرهنگی و رییس اداره موزه و موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک ویژه راهنمایان موزه،  امنای اموال و موزه‌داران برگزار شد. این کارگاه آموزش به همت اداره آموزش و اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و  برگزار شد.   کلاس آموزش فنون روایتگری با تآکید بر این که موزه کارخانه روایت سازی است با مقدمه ای بر مفهوم روایت و ساختار و نقش روایت در موزه به این می پرداخت که هر نوع ارائه در موزه ها مبتنی بر روایت بوده و شناخت روایت می تواند پایه ای برای فعالیت های موزه باشد در ادامه کلاس به عناصر سازنده روایت در موزه و چگونگی بر ساخت روایت و انواع تکنیکهای روایتگری در تجربه های مرسوم موزه ها پرداخته شد.

Scroll

ابزار دسترس پذیری