• دوشنبه ۶ آذر گشایش نمایشگاه “شهرسوخته اسطوره‌ای که تاریخ شد

نمایشگاه “شهرسوخته اسطوره‌ای که تاریخ شد دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ در موزه ایران گشایش می‌‌یابد. هدف اصلی و اولیه برگزارکنندگان این نمایشگاه تصویری، آن است که به زبانی ساده و غیر فنی اما درعین حال علمی روند و چگونگی یک حفاری باستان‌شناسی برای علاقمندان تمدن و فرهنگ ایرانی را تشریح کند. هدف دیگر نشان دادن گوشه‌هایی از چگونگی شکل گرفتن تمدن در بخشی به ظاهر دور افتاده سرزمین محبوبان است. یاداور می‌گردد این نمایشگاه از ۶ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲ همه روزه از ۹ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقمندان خواهد بود.

Scroll

ابزار دسترس پذیری