• دومین شماره دو‌فصلنامه موزه ملی ایران این هفته منتشر شد.

طبق گفته جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران، مجله موزه ملی ایران به صورت دو فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود و محورهای اصلی مورد نظر آن مقالاتی با موضوع باستان‌شناسی، موزه‌داری، مرمت و مباحث نظری مرتبط با آنهاست که عمدتاً بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام شده بر مجموعه‌ آثار موجود در موزه ملی ایران یا سایر موزه‌های کشور و جهان باشد. نوکنده در ادامه گفت رویکرد مجله طبق قوانین وزارت علوم برای نشریات پژوهشی است و مقالات آن از این آدرس http://jinm.irannationalmuseum.ir/journal/about?lang=en
قابل دریافت است.
وی اظهار امیدواری کرد که مجله بتواند بطور تخصصی چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی بازتاب پژوهش‌های متعدد انجام شده در موزه ملی و همچنین باستان شناسی کشورمان باشد. نوکنده افزود ۱۵مقاله این شماره مجله به زبان انگلیسی است که همراه با خلاصه فارسی اند و از لحاظ گاهنگاری شامل بازه زمانی طولانی از دوران پارینه سنگی تا دوران اسلامی هستند. وی در پایان از کلیه پژوهشگرانی که نتایج مطالعات خود را در این شماره مجله ارایه کردند و کارشناسان موزه ملی ایران که آماده‌سازی شماره دوم را به عهده داشتند، سپاسگزاری کرد.
#موزه_ملی_ایران #مجله_موزه_ملی_ایران

Scroll