• روز جهانی کودک مبارک. نمایشگاه مجازی ” میراث دوستی”

این نمایشگاه مجازی ماحصل بازدید کودکان ایرانی از نمایشگاه میراث باستان شناسی ایران در موزه ملی ایران و کودکان اسپانیایی در بازدید از نمایشگاه ایران مهد تمدن در موزه باستان شناسی الیکانته است.آن ها با  میراث فرهنگی کشور دیگری آشنا شدند و دریافتند هر ملتی دارای گذشته و هویتی است که باید به آن احترام گذاشت . نتیجه این دیدار منجر به آفرینش های هنری زیبایی شد که نمایشی از یک دوستی عمیق است، کودکانی که هرگز همدیگر را ملاقات نکرده‌اند اما در قلب‌هایشان با یکدیگر آشنایند. این نمایشگاه روایتی بر این میراث دوستی است:

https://aparat.com/v/A4wZv

 

 

Scroll