• شماره سوم مجله موزه ملی ایران منتشر شد.

جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران با اعلام این خبر عنوان کرد، در این شماره از مجله ۱۴ عنوان مقاله با موضوعات و دوره های مختلف به چاپ رسیده است. وی افزود که هفت مقاله از این مجموعه حاصل پژوهشهای انجام شده بر روی آثار موزه ملی ایران است که از میان آنها می توان به مطالعه مجموعه گل مهرهای ساسانی بازگشتی از آمریکا، شی استخوانی یانیق تپه، سفال موسوم به جی مربوط به دوره مس سنگی، مهرهای مسطح مارلیک، ترجمه کتیبه یونانی مجسمه اشکانی، صندوق چوبی مزار شاه اسماعیل صفوی و سکه‌های دینار ممالیک مصر اشاره کرد. نوکنده در ادامه گفت که یک مقاله نیز به پیشینه بخش حفاظت و مرمت موزه ملی ایران پرداخته که یکی از نویسندگان آن زنده یاد پروانه سلطانی مسئول پیشین بخش حفاظت و مرمت موزه ملی ایران بود که متاسفانه به علت بیماری در سال گذشته درگذشت.

رییس موزه ملی ایران در پایان اظهار امیدواری کرد که در شماره های آتی مجله موزه ملی ایران نتایج مطالعات آثار و مجموعه های موجود در موزه ملی ایران که تاکنون منتشر نشده اند به جامعه علمی و علاقمندان ارایه شود.

لازم به ذکر است که نشریه موزه ملی ایران به صورت دو فصلنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. اولویت این نشریه انتشار مقالات مرتبط با نتایج پژوهش بر روی مجموعه‌های موزه‌ای است. در کنار آن مقالات مرتبط با سایر حوزه‌های باستان‌شناسی، موزه‌داری، مرمت و باستان‌سنجی را نیز منتشر می‌کند. این مجله به مدیر مسئولی جبرئیل نوکنده و سردبیری یعقوب محمدی فر منتشر می شود.

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر است:

پتروگرافی سفال دوره مس سنگ قدیم ماهیدشت (نوع جی) در موزه ملی ایران

بررسی شی استخوانی یانیق‌تپه در مجموعه موزه ملی ایران

مهرهای مسطح مفرغی گورستان مارلیک در موزه ملی ایران: شواهدی از ارتباط با فرهنگ بلخی -مروی در دوره مفرغ

گیاهان قصردشت: ارزیابی نمونه های ذغالی

پژوهشهای زیست‌باستانشناختی و سنجش ایزوتوپهای پایدار استرانسیوم در بقایای انسانی دوران تاریخی محوطه شهر قومس، استان سمنان

نکاتی درباره‌ی کتیبه‌ی یونانی مجسمه‌ی اشکانی موزه‌ی ملّی ایران

بررسی مجموعه گلمهرهای ساسانی بازگردانده شده از آمریکا در موزه ملی ایران

پهنه فرهنگی شمال بهبهان(تشان) از دوره ساسانی تا عصر حاضر

سنت ایرانی در سکه‌های درهم قرن دوم خلافت عباسی

سکه‌های دینار ممالیک مصر در موزه ملی ایران

بازنگری مضامین لوحه‌های ترنجی صندوق چوبی مزار شاه اسماعیل صفوی در موزه ملی ایران و موزه هنری والترز

تأثیر مدیریت منابع آب بر تغییر جغرافیای اداری خوراسگان اصفهان از دوره صفوی تا عصر حاضر

بررسی های ویلیامسون در جنوب ایران و مجموعۀ او

پیشینه بخش حفاظت و مرمت موزه ملی ایران، نخستین گامها

Scroll

ابزار دسترس پذیری