• فرهنگ‌های مشترک،میراث مشترک، مسئولیت مشترک

موزه ملی ایران در گرامیداشت روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ آوریل ، منتخبی از آثار خود را در قالب یک ویدیوی یک دقیقه ای تهیه و منتشر کرده است. این نماهنگ مشتمل بر ده شی تاریخی فرهنگی موزه ملی ایران است که یادآوری از اشتراکات فرهنگی ایران با سایر نقاط جهان است.

Scroll