• قالیچه سجاده‌ای و پنجمین روز ماه رمضان

پنجمین روز از ماه مبارک رمضان :
شرح اثر :قالیچه سجاده ای یکی از انواع قالی های ایرانی است که مزین به طرح محراب است و اطراف آن را نقوش گیاهی زینت می دهد .
قالیچه سجاده ای با طرح محراب که بر روی سه حاشیه آن آیاتی از قرآن کریم، بافته شده است. قسمت پایین قالیچه با نقوش گل و بوته و درختان میوه زینت یافته است.
متن قالیچه دارای طرح محرابی می باشد که درون حاشیه باریک اطراف آن، آیه های ۴۰ و ۴۱ سوره ابراهیم به خط نستعلیق بافته شده است. حاشیه خارجی این قالیچه دارای زمینه سرمه ای رنگ بوده که بر روی آن، آیه ۲۸۵ سوره بقره به خط نستعلیق بافته شده است. برحاشیه پهن میانی که با رنگ زمینه نخودی زینت یافته آیه ۲۵۵ از سوره بقره به خط ثلث و به رنگ سیاه بافته شده است . بر روی حاشیه داخلی قالیچه نیز آیه های ۱۸ و ۱۹ از سوره آل عمران به خط نستعلیق بافته شده است. در قسمت بالای محراب، درون ترنج کوچکی عبارت ” الله اکبر کبیرا” بافته شده است.

Scroll