• مجسمه داریوش، به جای مانده از دوره هخامنشی

 شوش، خوزستان
این اثر بی‌نظیر یکی از زیباترین مجسمه‌های به جای مانده از دوره هخامنشی است. مجسمه بر روی پایه‌ای مربع شکل قرار گرفته و سر و بالاتنه آن یافت نشده است. شاه جامه پارسی بر تن و خنجری به کمر دارد و کتیبه‌هایی بر روی چین‌های ردای وی حک شده است.

متن کتیبه‌ها در سمت راست به سه زبان رسمی فارسی باستان، ایلامی و بابلی است و در سمت چپ به هیروگلیف مصری است. این کتیبه‌ها بازگو کننده عناوین شاه بوده و همچنین حاکی از این هستند که مجسمه به دستور داریوش و احتمالا به منظور نصب در معبد هلیوپولیس در مصر ساخته شده است. مجسمه فوق از سنگ گرانیت خاکستری ساخته شده و طبق نتایج آنالیزهای شیمیایی، سنگ استفاده شده از وادی حمامات در شرق مصر استخراج شده است. این مجسمه احتمالا در دوره حکومت خشایارشاه از مصر به شوش منتقل شد.

گرچه پادشاه ردای پارسی به تن دارد، اما ستون پشت و تزیینات پایه به سبک مصری هستند. در سطوح پیش و پشت پایه نقش هَپی، خدای نیل و در سطوح کناری ملل امپراتوری در ۲۴ قاب یا کارتوش نشان داده شده‌اند. هر قاب حاوی نام هیروگلیف یک ملت و پیکره بالای آن نشانگر لباس، پوشش و آرایش آن ملت است. ملت‌های به نمایش در آمده شامل پارس‌ها، مادها، ایلامی‌ها، آریایی‌ها، پارت‌ها، باختری‌ها، سغدی‌ها، اراخوزی‌ها، زرنگی‌ها، سندی‌ها، خوارزمی‌ها، سکاها، بابِلی‌ها، ارمنی‌ها، لیدی‌ها، کاپادوکی‌ها، اسکودری‌ها، آشوری‌ها، عرب‌ها، مصرها، لیبیایی‌ها، حبشی‌ها، مکاها و هندی‌ها است.
جهت مشاهده و دریافت اطلاعات بیشتر این اثر بی‌نظیر می توانید به موزه ایران باستان واقع در موزه ملی ایران مراجعه فرمائید.

Scroll