• معاون سفیر و دبیر اول سفیر تاجیکستان در تهران با رییس کل موزه ملی ایران ملاقات کرد.

معروف‌جان عبدالرحمن اف معاون سفیر و دبیر اول به همراه مظفر محمدی رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در تهران با جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران در محل این موزه دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل موزه ملی ایران در این دیدار درباره روابط بین موزه ملی ایران و موزه ملی تاجیکستان و برگزاری نمایشگاه‌ آثار تاریخی  فرهنگی با هیئت تاجیکستانی گفت‌وگو کرد.  

او با تاکید بر اشتراکات زیاد فرهنگی که میان دو ملت تاجیکستان و ایران وجود دارد، تصریح کرد: «برگزاری نمایشگاه‌های دو طرفه عامل نزدیکی بیشتر این دو کشور با سابقه تمدنی کهن خواهد بود.

معروف‌جان عبدالرحمن اف نیز با تاکید بر اهمیت گسترش روابط میان دو کشور، در برگزاری رویداد مشترک فرهنگی میان دو کشور تاکید و حمایت خود را اعلام داشت. 

 

Scroll