• موزه ملی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ خدمات بازدید نخواهد داشت.

به آگاهی دوستداران و علاقمندان گرامی می‌رساند موزه ملی ایران در روزهای یکشنبه ۱۰ و دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ خدمات بازدید نداشته و از روز ۱۲ مهر ۱۴۰۱ طبق روال معمول پذیرای بازدیدکنندگان عزیز خواهد بود.

Scroll

ابزار دسترس پذیری