• موزه ملی ایران چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تعطیل و خدمات بازدید نخواهد داشت.

به آگاهی بازدیدکنندگان گرامی می‌رساند موزه ملی ایران در ادامه انجام برنامه بهینه و ایمن سازی پست برق در تاریخ چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تا پایان همان‌روز تعطیل و خدمات بازدید نخواهد داشت.


 

Scroll