• موزه ملی ایران ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ برابر با روز طبیعت تعطیل است
موزه ملی ایران ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ برابر با روز طبیعت تعطیل است. بنا به اعلام معاونت میراث فرهنگی ۱۳ فروردین برابر با روز طبیعت موزه ملی ایران تعطیل است. موزه مادر کشور در روزهای آتی پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان ارجمند خواهد بود.
Scroll

ابزار دسترس پذیری