• موزه ملی ایران ۴ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل و خدمات بازدید نخواهد داشت.

به آگاهی علاقمندان و فرهنگ‌دوستان گرامی می‌رساند با توجه به افزایش سطح آلودگی هوای تهران و دستور اداره کل موزه‌ها، موزه ملی ایران در روز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ تعطیل و خدمات بازدید نخواهد داشت‌ . موزه ملی ایران در نوبت بعدی پذیرای بازدیدکنندگان ارجمند خواهد بود.

Scroll