• موزه ملی ایران ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ خدمات بازدید نخواهد داشت.

به آگاهی دوستداران و علاقمندان محترم می‌‌رساند موزه ملی ایران در روز سه‌شنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ تعطیل و خدمات بازدید نخواهد داشت. این موزه از روز سه‌شنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱ طیق روال عادی پذیرای بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.

Scroll

ابزار دسترس پذیری