• میراث ناملموس به شب های بخارا رسید

نشریه بخارا در ادامه برنامه های فرهنگی خود در حوزه فرهنگ، این بار موضوع بکر و جالب توجه میراث ناملموس را مورد نقد و بررسی قرار داده است. میراث ناملموس نماد و هویت اندیشه و باورهای هر جامعه است و در واقع میراث ملموس بر آن تکیه دارد. در این نشست محمد حسن طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی کشور، جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران، حجت الله ایوبی دبیر کل کمیته ملی یوتسکو، سوتان سوتکوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، سید احمد محیط طباطبایی رییس کمیته ملی موزه های ایران( ایکوم) علی رضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رضا سجودی رییس مرکز میراث ناملموس تهران و علی دهباشی سردبیر مجله بخارا سخن می‌گویند.
شب میراث ناملموس شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷ در موزه ملی ایران به نشانی خیابان امام خمینی، ابتدی خیابان سی‌ تیر، خیابان پروفسور رولن، سالن اجتماعات موزه باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی ایران برگزار می‌شود.

Scroll