• نشست تخصصی نگاهی به برج‌های سنگی هخامنشی بر پایه پژوهش‌های نوین

به آگاهی می‌رساند در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی موزه ملی ایران این بار برنامه‌ای تحت عنوان نگاهی به برج‌های سنگی هخامنشی بر پایه پژوهش‌های نوین با حضور دکتر علی موسوی در روز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱ صبح برگزار می‌گردد. از تمامی علاقمندان و اهالی فرهنگ و هنر دعوا‌بعمل می‌آید در این نشست شرکت نمایند.

Scroll