• نمایشگاه مجازیتک اثر معرفی قرآن کریم ۱۴

قرآن کریم
به خط ریحان
رقم ارغون الکاملی
سدۀ۸ هجری‌قمری (۷۸۵ ه.ق )
قطع وزیری
کاغذ دولت آبادی
شماره موزه: ٣٧٩٠
قرآن به‌خط قلم‌ ریحان‌ خوش‌ بر کاغذ دولت آبادی، ۱۱ سطر در صفحه، صفحات دارای جدول زر و مشکی، دارای سرلوح مزدوج مُذهب مُرصع، سر سوره ها شامل یک قاب مُرصع که عنوان سوره و عدد آیات با سفید آب و تحریر مشکی به‌قلم رقاع بر زمینه زرین مُذهب نوشته شده، تزیینات و علائم پایان آیات و تخمیس(هر پنج آیه) و تعشیر (ده آیه) در حواشی مُذهب.
دارای رقم ارغون الکاملی «خمس‌ و اربعین‌ و سبع‌ مائۀ [۷۴۵ ه.ق‌]»،
جلد مقوایی، روکش (ابره) ساغری(تیماج) مشکی ضربی، دارای ترنج، سرترنج و لچک با نقوش میانی، اندرون تیماج قرمز دارای ترنج، کلاله و لچکی با نقوش میانی اسلیمی ضربی.

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice