• نمایشگاه مجازی تک اثر قرآن کریم ۲۸

نسخۀ قرآن کریم

به خط نسخ

رقم ابن درویش محمد علی اصغر

۱۲۵۵ هجری‌قمری

قطع نیم ربعی (۹٫۸× ۱۵٫۳ سانتی‌متر)

شماره موزه: ۲۱۸۳۰

نسخۀ قرآن کریم به خط نسخ، ۱۴ سطر در صفحه، بر کاغذ در قطع نیم ربعی با رقم « ابن درویش محمد علی اصغر فی شعبان ۱۲۲۵ ه.ق»، تحریر شده است.

این نسخه دارای سرلوح مُذهّب مُرصع، صفحات مجدول و دارای کمند مُذهب، بین سطور دو صفحه اول طلا اندازی شده، سرسوره‌ها مُذهّب و به قلم زر، علائم جزء و حزب و نیز پایان آیات مُذهّب.

جلد مقوایی رنگ روغنی با نقش ترنج و کلاله و گل و بته و مُذهّب است.

 

 

 

Scroll

ابزار دسترس پذیری