• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۱۸

قرآن کریم

 به خط نسخ

رقم میرزا عبدالحسین اصفهانی

سده ١٢ ه.ق

کاغذ خانبالغ

قطع رقعی

شمارۀ اثر: ٨۵٣۶

نسخۀ خطی قرآن کریم به خط نسخ و رقم میرزا عبدالحسین اصفهانی در قطع رقعی بر کاغذ خانبالغ  تحریر شده است.

این نسخه دارای سر لوح مُذهّب مُرصع، صفحات دارای جدول مُذهّب و کمند، دو صفحه اول و آخر مُذهّب، سر سوره‌ها شامل یک قاب مُذهّب که عنوان سوره و عدد آیات به قلم زر و تحریر مشکی نوشته شده است، علائم حزب و جزء و پایان آیات مذهّب، دارای رقم عبدالحسین الاصفهانی (تاریخ محو شده است.) جلد رنگ روغنی، از بیرون با تزیین گل و بته در زمینه مشکی و حواشی با نقوش بازوبندی مذهّب، اندرون مزین به تمثال مبارک حضرت علی(ع) و حسنین(ع)  و سه فرشته در داخل یک قاب بیضی شکل با حاشیه مُذهّب.

استاد حبیب الله فضائلی در اطلس خط صفحه۳۶۸ ضمن معرفی میرزا عبدالحسین اصفهانی از وی به عنوان کسی که« علاوه بر نوشتن خط نسخ و رقاع در علوم ادبی نیز ید طولانی داشته و گاهی به سرودن شعر می پرداخته است» یاد می‌کند همچنین در این کتاب اشاره می‌کند؛ « وی موسس یکی از قدیمی‌ترین مدارس اصفهان بنام مدرسه قدسیه می‌باشد. او در سال ۱۳۶۶ ه.ق بدرود حیات گفت.»

 

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice