• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۰

نسخۀ خطی قرآن کریم

به خط نسخ

رقم غلامعلی اصفهانی

قرن ۱۳ ه.ق (۱۲۶۷ه.ق)

کاغذ فرنگی

قطع رحلی

اندازه:  ۱۶٫۲   × ۲۵٫۱ سانتی متر

شماره اثر :۸۵۳۷

 

قرآن کریم به خط نسخ، رقم غلامعلی اصفهانی در سال ۱۲۶۷ه.ق با ترجمه فارسی به خط نستعلیق، ۱۷ سطر در صفحه بر روی کاغذ فرنگی  که در قطع رحلی تحریر شده است.

۵ صفحه اول مُذهب مُرصع و مجدول، سر لوح مُذهب مُرصع، سر سوره‌ها شامل یک قاب مُذهب مُرصع که عنوان سوره و عدد آیات به قلم ثلث با سبز یا سفید آب و تحریر مشکی نوشته شده است ، علائم و تزیینات، مُذهب مُرصع .

این نسخه دارای رقم « غلامعلی الاصفهانی به تاریخ ۱۵ ذی‌القعده ۱۲۶۷ ه.ق» به‌فرمان میرزا ابوالحسن خان ملقب به مشیر الملک است.

جلد مقوایی روغنی زمینه مشکی با حاشیه طلایی، گل و بته از بیرون با تزیین مسبک گیاهی مُذهب، عطف چرم.

 

Scroll