• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۱

بخشی از قرآن کریم

 به خط ثلث

رقم محمد بن حامد اللمجی (اللمجه‌ای) تبریزی

سده ٨ ه. ق

قطع رحلی

کاغذ خانبالغ

۵ سطر در صفحه

شماره موزه: ٩٢٢٠

۲۵ جزء (۲ جزء ناقص) از قرآن کریم به‌خط ثلث خوش برکاغذ خانبالغ،۵ سطر در صفحه، دارای رقم «الحاج محمد بن حامد اللمجی ( اللمجه‌ای ) التبریزی» بدون تاریخ تحریر.

دو صفحه اول تمام جزوات دارای سر لوح مزدوج مُذهب مُرصع که در پیشانی و زیر صفحه شماره جزء و جز آن به‌خط کوفی تزیینی یا ثلث، به‌قلم زر یا سفید آب و تحریر مشکی بر زمینه مُذهب یا لاجورد و تزیین اسلیمی نوشته شده، سر سوره‌ها و علائم مُذهب هستند. جلد این نسخه مقوا، ابره تیماج و اکثراً سرطبلدار است، همجنین در ابتدای تمامی جزوات وقفنامه‌ای از طرف ساسان بن شرف الدوله سال ۷۹۱ و ۷۹۲ ق . نوشته شده است.

 

 

 

 

 

 

Scroll

ابزار دسترس پذیری