• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۶

نسخه قرآن کریم

به خط نسخ

حواشی نستعلیق به رقم محمد حسین کاتب السلطان

١١٠١ ه.ق.

کاغذ ترمه

قطع رحلی

شمارۀ اثر: ٨۶٨٩

نسخۀ قرآن کریم به‌خط نسخ، ١۵ سطر در صفحه بر روی کاغذ ترمه، در قطع رحلی تحریر شده است. رقم کاتب متن در پایان محو شده اما تاریخ تحریر ١۶ ربیع الاول ١١٠١ ه.ق مشاهده می‌شود. رقم خط نستعلیق محمد حسن کاتب السلطان است.

 صفحات دارای جدول شنگرف، نیلی، سبز و مشکی، کمند مشکی، شنگرف و زر هستند. نسخه دارای سرلوح  مزدوج، مُذهّب مُرصع، سر سوره‌ها به قلم زر با زمینۀ مزین نوشته شده، صفحات زرافشان، تزئینات حاشیه‌ای و نقوش بازوبندی حواشی مُذهب و مُرصع، علائم پایانی آیات، حزب و جزء و تزئینات مُذهّب مُرصع است.جلد رنگ روغنی کتیبه دار با تصویر یکی از عمارت‌های قاجاری، بر روی هر یک از دو لت و حاشیه کتیبه‌دار با رقم «محمد حسین الحسنی القاسی ۱۲۰۵ ه.ق» و داخل جلد گل و بته و دیگر تزیینات مذهّب دیده می‌شود.

در ابتدای نسخه وقف‌نامه‌ای است که از طرف « نایب‌السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ کامران میرزا به مقبرۀ فتحعلی‌خان که تولیت آن را نیز به مدرس مدرسۀ امامزاده واجب التعظیم امامزاده زید واقع در بحبوحه شهر دارالخلافه طهران که آن‌هم از تعمیرات حضرت مستطاب اشرف…. (امیر کبیر) می باشد، داده‌اند. به تاریخ رمضان المبارک ۱۳۰۸ ه.ق».

 

 

Scroll