• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۷

نسخۀ قرآن کریم

به‌خط محقق

رقم احمد سهروردی

۷۰۶ هجری قمری

کاغذ بخارایی

قطع رحلی

شمارۀ اثر:۳۵۵۰

جزء چهارم از یک نسخۀ خطی قرآن‌کریم چهار جزیی، به‌خط محقق، بر کاغذ بخارایی، ۵ سطر در صفحه، به رقم احمد سهروردی که در تاریخ ۷۰۶ ه.ق تحریر شده است.

صفحه اول مُذهب مُرصع ممتاز، متن دو صفحه آغازین، سه سطری نوشته شده است. دو صفحه بعد دارای جدول و قاب مُذهب مُرصع و تزیینات حاشیه‌ای، و سر لوح‌ها به‌قلم زر نوشته و با مشکی تحریر شده‌اند خطوط به‌وسیله قلم مشکی محدود شده که زمینه خارج آن دارای تزیین خطوط شنگرف و نقوش اسلیمی است. سر سوره‌ها به خط کوفی تزئینی به‌صورت یک قاب مُذهب مُرصع با یک تزیین در یک انتها،که عنوان سوره به‌قلم مشکی یا سفید آب نوشته و با زر در زمینه لاجورد یا مشکی و نقوش اسلیمی، تحریر شده اند.

علائم و نقوش بین خطوط مُذهب، کاتب «احمد بن السهروردی در تاریخ محرم الحرام ۷۰۶ ه.ق»

جلد تیماج عنابی ترنج  و حاشیه ضزبی لولا دار ، عمل عبدالرحمن

این اثر با شمارۀ ثبت ۱۷۹ در تاریخ ۱۱/۵/۹۵ در فهرست آثار ملی منقول به ثبت رسیده است.

 

 

 

Scroll