• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم۱۹

نسخۀ قرآن کریم

به خط نسخ

رقم حسین خوانساری

١٢٠٨ ه.ق

اندازه:  ٨ × ١۴ سانتی‌متر

شمارۀ اثر: ٢٠٣٣٧

نسخۀ قرآن کریم به خط نسخ و دارای رقم «ابن دوست محمد، حسین الخوانساری فی شهر جمادی الاخر ١٢٠٨ ه. ق« بر روی کاغذ خانبالغ در ١۵ تحریر شده است.

صفحات دارای کمند مذهّب و مشکی و جدول زر و مشکی و سفید، دارای سر لوح مذهّب مرصع، سر سوره ها به خط ثلث و قلم زر، علائم و تزئینات مذهّب.

جلد مقوا، ابره، تیماج مشکی، سجاف دار از بیرون دارای ترنج و نیم ترنج و نقوش میانی و  چهار لچکی، حاشیه ای مذهّب.

 

 

 

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice