• نمایشگاه مجازی یادگار سیراف،میراث خلیج‌ جاودان فارس

 

موقعیت فلات ایران بین سه پهنه آبی دریای کاسپی، خلیج فارس و دریای مکران باعث شده که ساکنان این سرزمین از هزارا سال پیش هماره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از این دریاها و منابع غنی آن ها باشند. شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهد که ساکنان سرزمین ایران حداقل از دوره پارینه سنگی جدید از منابع دریایی استفاده کرده‌اند که مدارک آن شامل صدف‌های دریایی از خلیج فارس است که به صورت مهره تزیینی مورد استفاده بوده است. موزه ملی ایران با داشتن مجموعه‌های ارزشمندی از آثار مرتبط با دریا منبع مهمی از اطلاعات در این خصوص است.

بندر سیراف نیز یکی از بنادر اصلی و مهم خلیج فارس در تجارت و بازرگانی بین المللی بوده است، علاوه بر سکه‌ها وجود اشیای شیشه‌ای، استخوانی، سفالینه های فراوان و .. نشان‌دهنده ارتباط بازرگانی سیراف با بخش عمده‌‌ای از جهان باستان از دوره ساسانی به بعد است. قدمت و سابقه باستان‌شناختی سیراف در گزارش مطالعات باستان‌شناسان داخلی و خارجی قابل مطالعه است. این نمایشگاه مجازی گزیده‌ای از آثار مکشوفه در این محوطه است:

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice