• نمایشگاه “مجموعه‌های استردادی اشیای فرهنگی- تاریخی دستاورد‌های دیپلماسی فرهنگی

نمایشگاه “مجموعه‌های استردادی اشیای فرهنگی- تاریخی دستاورد‌های دیپلماسی فرهنگی” در دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت فردا دوشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۲ در ساعت ۳۰/۱۰ صبح در موزه ملی ایران گشایش می‌یابد. این نمایشگاه شامل آثار استردادی از کشور فرانسه و انگلیس است که درطی دوسال اخیر به کشور بازگردانده شده است.

Scroll

ابزار دسترس پذیری