• نگرانی شدید از احتمال تخریب میراث‌فرهنگی و موزه‌های افغانستان.

نگرانی شدید از احتمال تخریب میراث‌فرهنگی و موزه‌های افغانستان

 جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران

بار دیگر در افغانستان جنگ تشدید شده و به طرز برق آسایی در چند روز اخیر بیش از ۹۰ درصد سرزمین، از کنترل حکومت مرکزی خارج شده است. یکی از موضوعاتی که متاسفانه در چنین منازعاتی در معرض خطر و تهدید بوده تخریب میراث‌فرهنگی به ویژه قاچاق اشیای تاریخی، حمله به موزه‌ها و به خطر افتادن جان کارکنان موزه‌ها و امنیت اشیای تاریخی و… است.

با تشدید جنگ در افعانستان، یکی از موضوعاتی که متاسفانه در چنین منازعاتی در معرض خطر و تهدید است تخریب میراث‌فرهنگی بوده که کارنامه پیشین طالبان در این خصوص روشن است. طی گفت‌وگویی که دیروز غروب با همتای موزه‌ای خود دکتر رحیمی، مدیر موزه ملی افغانستان داشتم او گفت «ما شوکه هستیم، به قدری سرعت پیش‌روی زیاد است که ما نتوانستیم موزه‌ها را در برابر خطرات احتمالی ایمن کنیم.»

او می‌گفت «هم‌اکنون (شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران) در موزه هستم تا بتوانم اقدامات ضروری را انجام دهم. او اشاره کرد به اینکه خانواده به دلیل اینکه هم کارمند دولت هستم و هم رئیس موزه، نگران من هستند اما من، هم تشویش و نگرانی آثار و هم خانواده و هم کشورم را دارم.»

اما در استان‌هایی که تاکنون سقوط کردند با تماس‌هایی که او داشت موزه‌ها تاکنون در امان هستند اما بیم این هست که هر لحظه تهدید شوند، وقتی به او گفتم که ما نیز نگران آن‌ها هستیم ضمن سپاسگزاری درخواست کرد که ما جامعه جهانی را از خطر تخریب موزه‌ها و میراث‌فرهنگی آگاه کنیم و اعلام کنیم اگر شهری را تصرف می‌کنند حداقل برای میراث‌فرهنگی و موزه‌های آن احترام قائل شوند و در نهایت خواستار یاری جامعه جهانی برای جلوگیری از تخریب احتمالی آثار فرهنگی‌تاریخی شد.

الان زمانی است که باید، تشویش‌های میراث‌بانان افغانستان را درک کرد و به یاری آن‌ها جست.

# موزه_ملی_ایران

#افغانستان

#میراث_فرهنگی_افغانستان

#جبرییل_نوکنده

Scroll