•  پارچه کتان با آیات قرآن کریم، اثری ویژه برای معرفی روز هفتم ماه مبارک رمضان

 پارچه کتان با آیات قرآن کریم

شرح اثر: قطعه پارچۀ کتان، کتیبه دار، نوشته شده به شیوۀ قلمکاری قلمی، مربوط به دورۀ صفوی، به شمارۀ ۳۴۱۰ در موزۀ ملّی ایران محفوظ  است که تجلی عشق و معرفت بوده و از شاهکارهای هنری این دوره است.

 بر سراسر این پارچه آیات قرآن کریم با به کارگیری خطوط کوفی، نسخ، ثلث، نستعلیق و غبار با قلم زر و لاجورد و شنگرف و زعفران در ترکیبی از نقوش و  نگاره ها کتابت شده است.

این شاهکار اثر خطاط معروف یوسف الغباری است که در سدۀ دهم هجری قمری به دستور شاه طهماسب و به منظور نذر ابوالفتح میرزا شاه اسماعیل صفوی جهت تقدیم به آستانه جدّ بزرگوارشان شیخ صفی الدین اردبیلی تهیه شده است.

بر این پارچه کتان نخودی رنگ، تعدادی حواشی پهن و باریک که بر تمامی آن آیات قرآن کریم کتابت شد و همچنین درون و حواشی حروف نیز مجدداً با خط غُبار کتیبه­نویسی شده است.

داخل طرح یک ترنج به خط ثلث و قلم زر عبارت « فی ایام دوله السلطان الاعظم ابوالمظفر شاه طهماسب بهادرخان خلد ملکه» کتابت شده و در قسمت پایین نیز عبارات «نذر حضرت شاهزاده عالم و عالمیان ابوالفتح بهرام این شاه اسمعیل الحسین صفوی» و پس از سوره نصر « اتمام پرده لطیف که به ساعت شریف نوشته شده به تاریخ شهر صفر ختم بالخیر سنه ۹۴۵» نوشته شده است.

Scroll