•  پارچه کتان با آیات قرآن کریم، اثری ویژه برای معرفی روز هفتم ماه مبارک رمضان

 پارچه کتان با آیات قرآن کریم

شرح اثر: قطعه پارچۀ کتان، کتیبه دار، نوشته شده به شیوۀ قلمکاری قلمی، مربوط به دورۀ صفوی، به شمارۀ ۳۴۱۰ در موزۀ ملّی ایران محفوظ  است که تجلی عشق و معرفت بوده و از شاهکارهای هنری این دوره است.

 بر سراسر این پارچه آیات قرآن کریم با به کارگیری خطوط کوفی، نسخ، ثلث، نستعلیق و غبار با قلم زر و لاجورد و شنگرف و زعفران در ترکیبی از نقوش و  نگاره ها کتابت شده است.

این شاهکار اثر خطاط معروف یوسف الغباری است که در سدۀ دهم هجری قمری به دستور شاه طهماسب و به منظور نذر ابوالفتح میرزا شاه اسماعیل صفوی جهت تقدیم به آستانه جدّ بزرگوارشان شیخ صفی الدین اردبیلی تهیه شده است.

بر این پارچه کتان نخودی رنگ، تعدادی حواشی پهن و باریک که بر تمامی آن آیات قرآن کریم کتابت شد و همچنین درون و حواشی حروف نیز مجدداً با خط غُبار کتیبه­نویسی شده است.

داخل طرح یک ترنج به خط ثلث و قلم زر عبارت « فی ایام دوله السلطان الاعظم ابوالمظفر شاه طهماسب بهادرخان خلد ملکه» کتابت شده و در قسمت پایین نیز عبارات «نذر حضرت شاهزاده عالم و عالمیان ابوالفتح بهرام این شاه اسمعیل الحسین صفوی» و پس از سوره نصر « اتمام پرده لطیف که به ساعت شریف نوشته شده به تاریخ شهر صفر ختم بالخیر سنه ۹۴۵» نوشته شده است.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice