• کارگاه‌های هنری کودک و نوجوان موزه ملی ایران در روزهای نوروزی

کارگاه‌های کودک و نوجوان موزه ملی ایران در نوروز ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ این روزها وقتی توانایی، هنر،خلاقیت و لذت کودک، نوجوان امروز و دیروز ایرانی را در نقش‌آفرینی نقوش باستانی بعد بازدید از موزه شاهد می.شویم بی درنگ پی‌می‌بریم، فرهنگ و تمدن این سرزمین کهن در ناخودآگاه هر ایرانی بدون تمایز سن و جنس تا چه اندازه ریشه‌‌های فناناپذیر دارد. کارگاه‌های نوروزی هنر کودک و نوجوان در انتظار دیدار شما.

Scroll

ابزار دسترس پذیری