• گسترش همکاری‌های بین موزه‌ای موزه ملی ایران و اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان

جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران با محمد‌جواد ساوری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ در موزه ملی ایران دیدار کردند. در طی این جلسه در خصوص همکاری های بین موزه‌‌‌ای بحث و تبادل نظر انجام شد و دو طرف بر گسترش تعاملات فرهنگی و هم‌افزایی توانمندی‌های طرفین برای دستیابی به اهداف عالی فرهنگی تاکید نمودند.
گفتگو پیرامون پژوهش‌ها و نتایج کاوش‌های دیوار بزرگ گرگان از دیگر موضوعات این ملاقات بود.

Scroll

ابزار دسترس پذیری