• ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

موزه ملی ایران روز فرخنده ۱۲ فروردین حماسه بزرگ و برگی زرین در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را تبریک می گوید.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice