• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۲

 

نسخۀ خطی قرآن کریم         

خط نسخ

سدۀ ۱۲ هجری­قمری

رقم میرزا احمد نیریزی

سال تحریر ۱۱۲۹ هجری­قمری

کاغذ ترمه

قطع رحلی

شمارۀ اثر: ۸۶۸۸

از نمونه قرآن‌های اواخر دورۀ صفوی می‌توان به قرآنی با شمارۀ  ۸۶۸۸ اشاره کرد که در تالار قرآن موزۀ باستان شناسی و هنر دوران اسلامی موزۀ ملّی ایران نگه‌داری می‌شود.

این نسخه که متعلق به سدۀ ۱۲ ه.ق بوده به خط نسخ  و دارای رقم «احمد النیریزی»، ۱۷ سطر در صفحه بر روی کاغذ ترمه که به سال ۱۱۲۹ ه.ق کتابت شده است و دارای سرلوح مُذهب بوده و صفحات نیز دارای جدول مُِذهب و کمند هستند. متن جدول‌ها (زرافشان ) بر روی حاشیه ساده الصاق شده‌اند. جلد قرآن لاکی با تزیین گل و بُته است و در یک حاشیه آن کتیبه‌ایی به خط ثلث دیده می‌شود. در ابتدای این قرآن وقف نامه‌ایی از طرف «کامران میرزا» به سال ۱۳۰۸ ه.ق نوشته شده و در انتهای قرآن نیز دعای ختم قرآن و یک سوره تحریر شده است.

مرحوم استاد حبیب الله فضایلی در کتاب اطلس خط ضمن شرح مختصری از احوال میرزا احمد نیریزی در خصوص این استاد چنین می‌نویسد:« وی خط نسخ را ابتدا در نزد ابراهیم قمی تعلیم گرفته ولی از روی خطوط علاء الدین تبریزی مشق بسیار کرده است و با این که از این دو استاد با احترام و نیکی یاد کرده است خود او واضع شیوۀ مخصوصی در خط نسخ بود که همان سرمشق نسخ‌نویسان ایران گردید. نیریزی معروفترین و زبردست‌ترین استاد نسخ ایران است، و از آثار قلمی وی آن مایه به جا مانده که از کمتر استادی دیده شده است. از مهمترین آثار وی پنج نسخه قرآن مجید کتابخانه سلطنتی است که بعضی از آن‌ها عالی‌ترین درجه خوشنویسی نسخ است که مافوق آن نظیر نیست» (فضایلی، حبیب الله،۱۳۹۱، اطلس خط، تهران: سروش، ص۳۵۳ تا ص۳۵۵)

 

 

 

 

Scroll

ابزار دسترس پذیری