• نمایشگاه مجازی فر زبان پارسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی بدون شک یکی از بزرگترین شاعران و بی‌بدیل‌ترین حماسه سرای ایرانی است که جاودانگی زبان پارسی مدیون اوست. او نه تنها شاعر بلند آوازه در سرزمین ایران است بلکه او را میراث جاودانه فرهنگ بشری خوانده‌اند.  به گواهی شاهنامه از قرن‌ها پیش ایرانیان مروّج اخلاق، فتّوت و جوانمردی معرفی  می‌شوند. موزه ملی ایران  در گرامیداشت روز فردوسی و پاسداشت زبان فارسی یک نمایشگاه مجازی تحت عنوان ” فر زبان پارسی ”  ترتیب داده که در آن جلوه های فردوسی در آثار موزه ملی ایران قابل مشاهده است.  ادای احترام به مقام شامخ فردوسی حکیم فرزانه همه دوران‌ها و دیگر ادیبان بزرگ اندیش این سرزمین.

 

 

 

 

 

Scroll