• موزه ملی ایران میزبان مدیران ارشد حوزه فرهنگ و تاریخ کشور

امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ موزه ملی ایران میزبان موسی نجفی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو شورای راهبردی موزه ملی ایران، محمد حسین رجبی دوانی رییس بنیاد ایران شناسی و موسی حقانی رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بود. این بازدید که چند ساعت بطول انجامید همراه با توضیحات تخصصی از گالری های دوران شکار و گردآوری (پارینه سنگی)، دوره روستانشینی (نوسنگی و مس سنگی) و آغاز شهرنشینی و همچنین گالریهای دوران تاریخی بود که توسط فریدون بیگلری معاون فرهنگی موزه، جبرییل نوکنده مدیر کل موزه و فیروزه سپیدنامه مدیر موزه ایران باستان ارایه شد.
این بازدید مفصل همراه با بحث و گفتگو درباره اهمیت آثار به نمایش در آمده و تبادل اندیشه پیرامون  تاریخ ایران همراه بود. در جلسه ای که پس از بازدید برگزار شد طرفین درخصوص تقویت همکاری های مشترک به بحث وگفتگو پرداختند و مقرر شد بازدیدهای تخصصی بیشتر از سایر بخشهای موزه ملی ایران در آینده نزدیک ادامه یابد.

 

Scroll