• تماس با ما

اطلاعات تماس

  • میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شماره یک
  •  + ۹۸۲۱۶۶۷۰۲۰۶۱-۶
  •  + ۹۸۲۱۶۶۷۴۶۱۶۴
  • ایمیل: info@irannationalmuseum.ir
Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice