• کودک و نوجوان

نمایشگاه های خارجی موزه ملی ایران از نگاه کودکان

به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران روز پنج شنبه 2 خرداد ماه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران شاهد برگزاری ...
ادامه مطلب

کارگاه بازدید کودکان از نمایشگاه باستان شناسی و هنر سرزمین هلند

کارگاه بازدید کودکان از نمایشگاه باستان شناسی و هنر سرزمین هلند چهل و پنج کودک دبستانی تحت پوشش موسسه شکوفایی ...
ادامه مطلب
Scroll