دسته: اثر هفته

  • ماکت سفالی تپه سنگ چَخماق

    این شی سفالی در محوطه باستانی سنگ چَخماق در حاشیه شمالی بَسطام، ۶ کیلومتری شاهرود به دست آمده است. تپه سنگ چخماق شامل دو پُشته شرقی و غربی است که به فاصله حدود ۲۰۰ متر از یکدیگر قرار دارند. این مکان در سال ۱۳۴۸ شناسایی و کاوش شد. قدمت آثار سکونت در تپه‌های غربی به […]
    ادامه مطلب
Scroll