• نشست های تخصصی

کنفرانس مطبوعاتی نمایشگاه “ایران، مهد تمدن” در شهر آلیکانته

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران روز پنجشنبه 23 اسفندماه سالجاری کنفرانس مطبوعاتی نمایشگاه "ایران، مهد تمدن" با حضور ...
ادامه مطلب

با مشارکت موزه ملی قوم شناسی ژاپن نشست علمی “چشم اندازی بر فرهنگی مادی و دیدگاه خاورمیانه” در موزه ملی ایران برگزار شد

در روز شنبه 19 اسفند ماه نشست علمی تحت عنوان “چشم اندازی بر فرهنگی مادی و دیدگاه خاورمیانه” در موزه ...
ادامه مطلب

نشست علمی “فقاع” در موزه ملی ایران برگزار شد.

دوشنبه 29 بهمن ماه نشست علمی تحت عنوان "مطالعات آزمایشگاهی بر روی محتویات ظروف مرسوم به فقاع" در موزه ملی ...
ادامه مطلب

نشستی به مناسبت تولد آندره گدار معمار موزه ایران باستان

نشستي به مناسبت تولد آندره گدار معمار موزه ایران باستان به مناسبت تولد آندره گدار معمار فرانسوي، نشستي تحت عنوان ...
ادامه مطلب

نشست تخصصی “سه فصل کاوش در محوطه استرک-جوشقان، کاشان” در موزه ملی ایران برگزار شد

نشست تخصصی "سه فصل کاوش در محوطه استرک-جوشقان، کاشان" در موزه ملی ایران برگزار شد به گزارش روابط عمومی موزه ...
ادامه مطلب
Loading...
Scroll