• نشست های تخصصی

در نشست “صد خوانش، صد رویش” مطرح شد: خواندن در موزه ها رویدادی است که می تواند گامی در گرد آمدن اهالی فرهنگ باشد.

نشست "صدخوانش، صد رویش" سه شنبه بعدازظهر دهم دی ماه ۱۳۹۸ با حضور جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران، ...
ادامه مطلب

نشست تخصصی “دریانوردی در امپراتوری هخامنشی” دهم دی در موزه ملی ایران

نشست  تخصصی "دریانوردی در امپراتوری هخامنشی" با سخنرانی آوی باخنهایمر، محقق زبان شناسی خاور نزدیک موسسه مطالعات تاریخ و جامعه ...
ادامه مطلب

بازخوانی اواخر دوره هخامنشی در موزه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، روز دوشنبه 18 آذر 1398 نشست تخصصی با عنوان "پروژه های ناتمام اواخر ...
ادامه مطلب

نشست تخصصی “پـروژه‌هـای نـاتمـام اواخر دوره هخامنشی” در موزه ملی ایران برگزار می شود.

نشست تخصصی "پـروژه‌هـای نـاتمـام اواخر دوره هخامنشی" با حضور آوی بـاخنهایمر مدرس زبان‌شناسی خاور نزدیک مرکز تحقیقات جـامعه و فـرهنگ ...
ادامه مطلب

موزه ملی میزبان سخنرانی درباره آثار ساسانی جنوب ترکمنستان

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران نشست تخصصی با عنوان "ساسانیان در جنوب ترکمنستان، محوطه‌ها و یافته‌ها" توسط دکتر ...
ادامه مطلب
Loading...
Scroll