• نشست های تخصصی

بازخوانی اواخر دوره هخامنشی در موزه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، روز دوشنبه 18 آذر 1398 نشست تخصصی با عنوان "پروژه های ناتمام اواخر ...
ادامه مطلب

نشست تخصصی “پـروژه‌هـای نـاتمـام اواخر دوره هخامنشی” در موزه ملی ایران برگزار می شود.

نشست تخصصی "پـروژه‌هـای نـاتمـام اواخر دوره هخامنشی" با حضور آوی بـاخنهایمر مدرس زبان‌شناسی خاور نزدیک مرکز تحقیقات جـامعه و فـرهنگ ...
ادامه مطلب

موزه ملی میزبان سخنرانی درباره آثار ساسانی جنوب ترکمنستان

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران نشست تخصصی با عنوان "ساسانیان در جنوب ترکمنستان، محوطه‌ها و یافته‌ها" توسط دکتر ...
ادامه مطلب

موزه ملی ایران با همکاری موسسه باستان شناسی آلمان برگزار می کند:

"ساسانیان در جنوب ترکمنستان: محوطه ها و یافته ها" دکتر آیدوقدی قربان اف پژوهشگر موسسه باستان شناسی آلمان   زمان: ...
ادامه مطلب

موزه ملی ایران میزبان “همایش میراث باستان شناسی اسپانیا”

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، "همایش میراث باستان شناسی اسپانیا" در روز سه شنبه 12 آذر 1398 با ...
ادامه مطلب
Loading...
Scroll